По кои симптоми разпознах дислекцията?

Разкажете на останалите потребители как я разпознахте вие.
  
Зареждане