Other Like Me Форум

Дислекция
Публикации
Теми

По кои симптоми разпознах дислекцията?

Разкажете на останалите потребители как я разпознахте вие.

1
1

Анорексия
Публикации
Теми

Диабет
Публикации
Теми

Кои симптоми ми подсказаха за болестта?

Споделете на потребитерите по какъв начин разбрахте за заболяването.

2
1

Детска Церебрална Парализа
Публикации
Теми

Синдром на Даун
Публикации
Теми

Как научих?

Разкажете на останалите потребители как сте се сблъскали с болестта.

0
0

Болест на Паркинсон
Публикации
Теми

Множествена склероза
Публикации
Теми

Как научих?

Разкажете на останалите потребители как сте се сблъскали с болестта.

0
0

Атеросклероза
Публикации
Теми

Инфаркт на миокарда
Публикации
Теми

Какви симптомите имах преди инфаркта?

Разкажете на останалите потребители за първите си симптоми преди инфаркта на миокарда.

0
0

Мозъчен инсулт
Публикации
Теми

Какви симптомите имах преди инсулта?

Разкажете на останалите потребители за първите си симптоми преди мозъчния инсулт.

0
0

Хипертония и Хипотония
Публикации
Теми

Как научих?

2
1

Дископатия
Публикации
Теми

Какви симптоми имах преди поставяне на диагнозата?

Разкажете на останалите потребители за първите си симптоми преди поставянето на диагнозата дископатия.

2
1

Цистит
Публикации
Теми

Как се справям с цистита?

5
1

  
Зареждане