Dyslexia

Дислекция

Дислекцията  представлява специфично нарушение в способността за учене, което е свързано с процеса на преработка на информацията. Това ограничава развитието на ...
Аutism

Аутизъм

Аутизма е комплексно заболяване. Той се получава в резултат на неврологични смущения, които засягат нормалната мозъчна функция и влияят върху развитието ...
Discopathy

Дископатия

Дисковата херния представлява разкъсване на външния фиброен пръстен (annulus fibrosus) на междупрешлените дискове. В следствие на това разкъсване меката централна част ...