Рак – заболяване свързано с анормален растеж на клетките с потенциал за навлизане или разпространение в други части на тялото.

Известни са над 100 вида рак при хората.

Туморният процес се характеризира:

 • с неконтролирано разрастване на неопластичните клетки
 • инвазия или проникване в околните структури
 • метастазиране по кръвен и/или лимфен път в други органи

                                                                           

Признаци и симптоми за рак:

 • Неясна загуба на тегло
 • Анормално кървене
 • Образуване на бучки
 • Промени в перисталтиката
 • Продължителна кашлица

Признаци допринасящи за развитието на рак :

 • Употреба на тютюн
 • Затлъстяване
 • Лошо хранене
 • Употреба на алкохол
 • Излагане на йонизираща радиация
 • Инфекции като хепатит В, хепатит С, човешки папилома вирус
 • Генетични дефекти наследени от родителите
 • Мутагенни химикали – най-важните са по-големите полициклични ароматни въглеводороди, бензол, Хром(VI)-съединения и нитрозамини
 • Различни РНК вируси

 

Тумор-  новообразувания, които са резултат на неограничено, нерегулирано и неконтролирано от организма размножаване на клетки. Могат да се развият във всички тъкани на човешкия организъм. Появяват се при мутация на ДНК на клетките.

Туморите биват бенигнени, пре-малигнени и малигнени. Само наличието на малигнени тумори се свързва с рак. Пре-малигнените са индикация за повишен риск от рак. Важно е да се отбележи, че да имате тумор, не означава, че имате рак. Често вместо тумор се използва термина неоплазма.

Друга голяма група са хематологичните ракови форми на кръвта и кръвотворните органи, които се разделят на левкемии и лимфоми, наричани също рак на лимфните жлези. Освен това съществуват по-редки злокачествени тумори като образуващите се от съединителната и опорна тъкан — саркоми, нервоендокринни тумори като карциноида или произхождащите от ембрионалната тъкан тератоми (най-вече от половите жлези).

Начини на метастазиране при злокачествените тумори:

 • Чрез кръвоносните съдове по пътя на кръвта – мезенхимни тумори
 • По хода на лимфните пътища да регионалните лимфни възли – епителни тумори
 • Каналикуларно, по вътрешната кухина (лумена) на кухите органи – бронхи, черва и др.
 • Интракавитарно – по външната повърхност на органите в гръдната и коремната кухини – бял дроб, стомах, черва, яйчници

Начин на растеж на туморите спрямо стената на органите

 • Екзофитен – туморната маса нараства към лумена (кухината) на тръбестия орган.
 • Ендофитен – туморът прораства дебелината на стената на органа.
 • Субмукозен – при растежа си туморната маса избутва и измества лигавицата на органа.
 • Субсерозен – туморната маса избутва навън външната обвивка (серозата) на органа.
 • Интрамурален – туморният възел остава в рамките на стената на органа, без да изпъква навън или навътре.

 

Присъединете се към разговора

Форум Рак