Parkinson

Болестта на Паркинсон е  неврологично хронично и прогресиращо заболяване на мозъка, характеризирано с дегенерация на допаминергичните  неврони в субстанция нигра. Основна симптоматика е дисфункцията на базалните ганглий в главния мозък,  предизвикана от понижена допаминова активност вследствие дегенерацията на допаминергичните неврони.

Типични симптоми :

 •  Тремор в покой ( моторна дисфункция )
 • Ступор
 • Деменция
 • Депресия
 • Скованост и ригидност на мускулите
 • Нарушено равновесие
 • Нарушения в съня
 • Брадикинезия – забавяне на движенията
 • Влошено обоняние
 • Промяна в позата и походката

 

Средната възраст на страдащите от заболяването е 50-60 години, като двата пола са еднакво засегнати.

Засегнати са основно структури на т.нар. екстрапирамидна система: substantia nigra, locus coeruleus, nucleus rhaphe, базалното ядро на Meynert (Майнерт), хипоталамус и темпоралната част на неокортекса. Дегенеративните процеси обхващат меланинпродуциращи клетки, които по същността си са неврони, реагиращи на медиатора допамин. Когато гореописаните структури се изследват хистологично (под микроскоп), се наблюдава масивна загуба на неврони и специфични структури, наречени телца на Lewy и представляват специфичен белег на заболяването, като се разполагат основно в местата със загуба на неврони.

В резултат от загубата на допаминергични неврони се получава невромедиаторен дисбаланс, като е намалено действието на допаминовите неврони. На този фон започват да превалират ефектите на други невромедиатори и основно на ацетилхолина.

Типичната походка при болните с Паркинсонова болест е : болните се движат скован, с малки, ситни крачки, като не повдигат стъпалата си, а ги влачат по пода. Ръцете им са прибрани до тялото и сгънати в лакетните стави, главата е приведена напред, торсът също. Особенна трудност представлява тръгването в някаква посока.

 

Други симптоми при болест на Паркинсон са затруднено тръгване, завъртане и преминаване през препятствия, например праг на врата. Може да се наблюдава прегърбване на врата, тялото и крайниците. Умора и депресия могат да са началните симптоми на заболяването. Намаленото преглъщане често води до изтичане на слюнка от устата. Засягането на познавателните функции настъпва по-късно в хода на заболяването и засяга около 15 до 30% от хората с Паркинсон. Най-често се засяга краткотрайната памет. Засяга се и вегетативната нервна система, което най-често се проявява със запек, нарушение в изпотяването, сексуална дисфункция и нарушение на съня.

 

Присъединете се към разговора

Форум Болест на Паркинсон

 

 

 

Източници:

 •  www.pharmacy-bg.com
 •  www.lundbeck.com
 • www.medik.bg