Children with cp

Детската церебрална парализа представлява настъпило пренатално, интранатално или през първите 28 дни след раждането увреждане на централната нервна система. То засяга организацията на движението и придвижването в пространството, като обикновено е придружено от други заболявания и отклонения, свързани с говора, перцепцията, поведението, слуха, зрението и емоциите.

Причини:

 • Пренатална причина- вътреутробно развитие на бебето- аномалии, инфекции,недоносеност, тегло под 1 кг.
 • Паранатална причина- около раждането – родова травма , асфикция- силно нарушено кръвообращение-1,2,3 степен
 • Постнатална причина- непосредствено след раждането или скоро след раждането- травми, инфекции

 

Най- характерно за заболяването е двигателният дефицит:

 • Параплегия- представлява загуба на двигателна и сензорна функция на мускулите на двата долни или двата горни крайника.
 • Хемиплегия- засяга едната ръка и единият крак от еднатастрана на тялото
 • Триплегия – най-често два долни крайника и един горен
 • Квадриплегия – засягане на четирите крайника
 • Моноплегия – засягане на един крайник

 

Силно изразен двигателен дефицит- патологично изменени са тонуса, координацият, в резултат на това се оформя :

 • Спастицитет
 • Ригидност
 • Тремор
 • Атаксия – силно нарушено равновесие

Засяга се пирамидната и екстрапирамидната система- води до т.н. pes equinovarus- стъпало – изразена ранна контрактура, както на стави, така и на мускули. С genu recurvatum (X), с епилептични припадъци, ментални ( психически) нарушения, очни нарушения – има поглед на изгряващо  слънце.

Типичната поза при деца с ДЦП е : имат траен мускулен спазъм, лактите и китките се присвиват навътре, пръстите трудно могат да се иправят. Бедрата и колената са присвити с обърнати навътре стъпала. При някои деца се аблюдава и умствено изоставяне.

 

Присъединете се към разговора

Форум ДЦП

 

 

Източници:

 • www.puls.bg
 • www.medik.bg
 • ezine.bg
 • Учебник “ Ръководство по неврология“ София 1974